W dniu 30 maja 2023 r. Państwowa Komisja podjęła pierwsze sprawy dotyczące wykorzystania seksualnego dzieci, których karalność uległa przedawnieniu. Oznacza to długo wyczekiwane rozpoczęcie postępowań wyjaśniających których celem jest wpisanie sprawców czynów przedawnionych w Rejestr Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym. Pierwsze wysłuchania osób poszkodowanych oraz osób wskazanych jako sprawcy przestępstwa wykorzystania seksualnego dzieci planowane są na wrzesień 2023 r. Działanie Państwowej Komisji w tym zakresie ma szczególne znaczenie społeczne, zarówno z perspektywy przywrócenia podstawowego poczucia sprawiedliwości, jak i zadośćuczynienia krzywdzie osób, które w dzieciństwie padły ofiarą przemocy seksualnej.

 

Podjęcie przez Państwową Komisję pierwszych uchwał dotyczących postępowań wyjaśniających to moment szczególny także dla mnie. Od początku uważałem, że są one jednym z najważniejszych obszarów działalności tej instytucji. W 2021 r. podjąłem odpowiedzialność za zorganizowanie i nadanie kierunku Departamentowi Postępowań Wyjaśniających, a po 15 kwietnia 2023 r., już w roli Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji, starałem się maksymalnie wykorzystać dodatkowe możliwości, aby postępowania wyjaśniające zostały podjęte jak najszybciej i w jak najbezpieczniejszych dla osób pokrzywdzonych warunkach.

 

Po rezygnacji prof. Błażeja Kmieciaka Państwowa Komisja pozostaje bez Przewodniczącego. Sejm RP w trakcie dwóch posiedzeń (9 maja 2023 r. oraz 24-26 maja 2023 r.) nie powołał jego następcy. Państwowa Komisja działa mimo to, ale nie mam wątpliwości, że niezwłocznie potrzebuje ona nowego lidera, który będzie kierować jej pracami, poprowadzi postępowania wyjaśniające i da jej nowy impuls do działania.

 

Sam nigdy nie brałem pod uwagę podjęcia się podobnej roli. Nigdy też do tego stanowiska nie aspirowałem. Obserwując obecną sytuację, podjąłem decyzję o rezygnacji zarówno z funkcji Zastępcy Przewodniczącego, jak i członka Państwowej Komisji. Moją decyzją chciałbym stworzyć przestrzeń  do możliwie szybkiego wyboru nowego członka i nowego Przewodniczącego Państwowej Komisji. Wśród członków Państwowej Komisji nie dostrzegam osoby, która mogłaby należycie zastąpić w tej roli dotychczasowego Przewodniczącego.

 

Aktualizacja:
Moja rezygnacja nastąpi z upływem 8 czerwca 2023r.