Możliwości potencjalnej współpracy, zakres działania oraz dobre praktyki pomocy poszkodowanym były tematami piątkowego spotkania członków Państwowej Komisji ds. Pedofilii z przedstawicielami kościelnej Fundacji Świętego Józefa. Kolejne spotkanie zaplanowano na kwiecień.

Zarząd Fundacji szczegółowo przedstawił tworzone przez Kościół struktury diecezjalne, których zadaniem jest wsparcie osób poszkodowanych przestępstwem pedofilii, dokonanym przez osoby duchowne. Omówiono dobre praktyki realizowane dzięki zaangażowaniu Fundacji, takie jak finansowanie terapii osób poszkodowanych czy kuratela nad sprawcami, którzy nie zostali wydaleni ze stanu duchownego; opisano także działalność szkoleniową.

Wśród wyzwań Fundacja św. Józefa wskazała potrzebę zwiększenia liczby kobiet w kościelnych strukturach pomocowych oraz rozszerzenie działalności na wszystkich pokrzywdzonych czynami pedofilskimi (nie tylko ofiary osób duchownych). Fundacja przedstawiła swój nowy regulamin grantowy, z wyszczególnionymi formami pomocy, jaką świadczy. Rozmawiano też o konieczności weryfikacji uprawnień i superwizji terapeutów pracujących z ofiarami i z bliskimi ofiar.

Ze strony Fundacji udział wzięli ks. Piotr Studnicki, ks. Grzegorz Strzelczyk, Marta Titaniec oraz współpracownik Fundacji, ks. Jan Dohnalik.