W dniu 20 października b. r. odbyło się posiedzenie Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Na zaproszenie organizatorów udział w spotkaniu wziął prof. Błażej Kmieciak, członek oraz rzecznik Państwowej Komisji, który przedstawił informacje dotyczące aktualnie podejmowanych przez nią działań.

 

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP) nieustannie podejmuje w ramach swojej aktywności współpracę z środowiskami eksperckimi, w tym instytucjami oraz organizacjami naukowymi. Od ponad roku wraz z Sekcją Pedagogiki Specjalnej KNP PAN realizowane są wspólne aktywności mające na celu zwiększenie poziomu ochrony dzieci (w tym dzieci z niepełnosprawnością) przed wykorzystaniem seksualnym. Szczególnym osiągnięciem omawianej współpracy była wspólna debata, jaka w dniu 18 listopada 2022r. zorganizowana została pod tytułem: Dlaczego nie słyszymy głosu dzieci z niesprawnościami skrzywdzonych seksualnie (link do nagrania https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/debata/ )

 

W związku z posiedzeniem Sekcji Pedagogiki Specjalnej KNP PAN jakie zaplanowane zostało na 20 października b. r. reprezentujący Państwową Komisję prof. Błażej Kmieciak zaprezentował informacje dotyczące aktualnie podejmowanych działań, zarówno interwencyjnych, jak i edukacyjno- prewencyjno- badawczych. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na specyfikę spraw kierowanych do PKDP. Wskazano również na ostatnie inicjatywy prewencyjno- edukacyjne w tym zwłaszcza: – kampanię „Bezpieczne wakacje”, (link: https://pkdp.gov.pl/akcje_i_kampanie/4329/ )

 

– kierowane do dzieci i młodzieży inicjatywy profilaktyczne podejmowane w środowisku internetowym (kampania na Tik Toku i Instagramie, link: https://pkdp.gov.pl/akcje_i_kampanie/4329/ )

– działania realizowane przy współpracy z środowiskiem pedagogów i wychowawców, w tym zwłaszcza teledysk profilaktyczny (link: https://pkdp.gov.pl/teledysk-profilaktyczny-dotyczacy-bezpieczenstwa-w-internecie-mlodziez-dla-mlodziezy/ )

 

W kilku słowach prof. Kmieciak zwrócił także uwagę na główne założenia przygotowywanego obecnie merytorycznego raportu Państwowej Komisji, dotyczącego m. in. kompensat uzyskiwanych przez osoby, które w dzieciństwie doświadczyły przemocy seksualnej.