W dniach 26-27 maja 2023 r. odbywał się w Łodzi VII Kongres Psychiatrii Sądowej. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele Państwowej Komisji przedstawili główne wnioski przedstawione w swoim II Raporcie. Zwrócona została również uwaga na działania aktualnie podejmowane przez PKDP.

 

Kongres Psychiatrii Sądowej to cykliczne wydarzenie gromadzące ekspertów w szczególności z zakresu psychiatrii, psychologii, seksuologii oraz prawa. Jak podkreśla prof. Piotr Gałecki, współorganizator Kongresu: „Bezpośrednie debaty, dyskusje i stałe wymiany opinii na salach konferencyjnych i kuluarach to jedne z ważniejszych elementów spotkań sędziów, prokuratorów, adwokatów, psychiatrów, psychologów i seksuologów”. Jak zaznaczał
w konferencyjnych zapowiedziach cytowany tutaj Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii, w trakcie Kongresu zaplanowane było poruszenie tematów związanych „ze środkami zabezpieczającymi, poczytalnością, przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, (…) Jak zawsze będą to aspekty z perspektywy pogranicza prawa i psychiatrii, gdzie podejmowanie decyzji jest zawsze indywidualne”.

 

Podczas Kongresu Justyna Kotowska oraz Błażej Kmieciak przypomnieli najważniejsze wnioski zamieszczone w II Raporcie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Zwrócono uwagę na aktualnie podejmowane przez Państwową Komisję działania: badawcze, edukacyjne oraz interwencyjne. Korzystając z okazji spotkania z ekspertami przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące postępowań wyjaśniających, które w najbliższym czasie zostaną podjęte.

 

Państwowa Komisja stale współpracuje z polskimi oraz zagranicznymi ekspertami z zakresu psychiatrii, psychologii, psychoterapii oraz seksuologii. Działanie to ukierunkowane jest zarówno na doskonalenie standardów ochrony osób, które w dzieciństwie zostały wykorzystane seksualnie, jak i tworzenie procedur dotyczących resocjalizacji oraz terapii sprawców, którzy dopuściły się podobnych przestępstw.

 

Fot: Michał Dąbrowski