Przedstawiciele Państwowej Komisji spotkali się ze specjalistami reprezentującymi służby cywilne, instytucje i organizacje działające w Innowrocławiu. Lokalni liderzy mogli nieodpłatnie skorzystać z konsultacji z prawnikiem, psychologiem oraz pedagogiem. Jest to kolejne działanie w ramach misji edukacyjnej Państwowej Komisji.  

 

Wizyta w Inowrocławiu była częścią serii spotkań i konsultacji realizowanych  przez Departament Edukacji i Prewencji Państwowej Komisji. Lokalnym organizatorem spotkania była Pani dyrektor PCPR w Inowrocławiu Alicja Aleksander Pani kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Alicja Szemczak.

Problem wykorzystania seksualnego dzieci wymaga szukania nowych rozwiązań i współpracy lokalnych instytucji z organami centralnymi. Dlatego też w pierwszej części spotkania  dyrektor Departamentu Działań Interwencyjnych i Profilaktyki  Grzegorza Chęciak  oraz Agnieszka Kowalska, Joanna Napieraj i  Elżbieta Szadura – Urbańska przybliżyli cele działalności Państwowej Komisji, wskazali na dotychczasowe osiągnięcia, plany dalszych działań i możliwości współpracy również z instytucjami na szczeblu powiatowym. Podkreślono, że informacje z lokalnych społeczności są dla Państwowej Komisji szczególnie cenne, gdyż pozwalają trafnie diagnozować problemy i formułować wnioski dotyczące  zmian systemowych. Podczas tej części spotkania zaprezentowano również materiały edukacyjne i poproszono uczestników spotkania o ocenę ich użyteczności dla np. nauczycieli, rodziców, organizacji pozarządowych.

Podczas drugiej części spotkania przedstawiciele Państwowej Komisji mogli wysłuchać z jakimi wyzwaniami odnośnie profilaktyki i pomocy dzieciom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym mierzą się na co dzień terapeuci, policjanci, kuratorzy itp. Brak dostępu do ginekologów badających małe dzieci, przesłuchiwanie dzieci po długim czasie od zdarzenia, , brak należytej ochrony świadków – to tylko niektóre z poruszonych wątków, które Państwowa Komisja wykorzysta przygotowując rekomendacje i interwencje.