Państwowa Komisja zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego o zmianę wewnętrznych regulacji prokuratury i sądów powszechnych. Zawnioskowano o wprowadzenie trybu pilnego dla spraw karnych dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci, ustanowienie prokuratora-koordynatora dla tego typu postępowań oraz o zakaz upubliczniania danych dziecka na wokandzie. Dzieci pokrzywdzone przestępstwem wymagają szczególnego wsparcia ze strony wszystkich służb publicznych – w tym organów powołanych do ścigania przestępstw i wymiaru sprawiedliwości.

 

W sprawach przeciwko wolności seksualnej, w których pokrzywdzonymi są dzieci, powinno się odejść od ogólnej zasady wyznaczającej harmonogram rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu do prokuratury lub sądu – na rzecz trybu pilnego kierowania ich do prowadzenia czy na wokandę. Analogicznie jak w sprawach, w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Była to też jedna z rekomendacji zawartych w pierwszym Raporcie z działalności Państwowej Komisji, opublikowanym w lipcu 2021 r.

 

Niezwykle trudna materia dotycząca wykorzystania seksualnego dzieci uzasadnia też skoordynowanie działań prokuratury. Państwowa Komisja zarekomendowała wyznaczenie – na poziomie prokuratur okręgowych – prokuratorów (koordynatorów), sprawujących nadzór nad postępowaniami w tych sprawach. Proces gromadzenia dowodów wymaga szczególnego zaangażowania organu prowadzącego.

 

Ponadto, Państwowa Komisja wskazuje potrzebę dodatkowego zabezpieczenia dzieci w obszarach prawa do prywatności oraz ochrony przed stygmatyzacją społeczną i jej dalszymi negatywnymi skutkami. Zakaz ujawniania danych osobowych dzieci pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystania seksualnego na wokandzie (tablicy informacyjnej na drzwiach sali sądowej) powinien wprost wynikać z treści przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.