W związku z hasłem akcji „Antyhomofobus w trasie”, Państwowa Komisja informuje, że nie jest ono zgodne z twierdzeniami zawartymi w Raporcie Państwowej Komisji. Badania Państwowej Komisji nie potwierdzają zamieszczonej na pojeździe tezy.

 

Według przedstawionych w Pierwszym Raporcie Państwowej Komisji wyników badań, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie akt zakończonych spraw sądowych, „pedofile grasują” najczęściej w szeroko rozumianym najbliższym otoczeniu dzieci i w przestrzeni cyfrowej. Pojęcie „tradycyjna rodzina” nie funkcjonuje prawnie, nie jest też weryfikowane ani w badaniach, ani w sprawach prowadzonych przez Państwową Komisję.

 

Natomiast w bezpośrednio zgłaszanych do Państwowej Komisji sprawach faktycznie dominują dwa rodzaje: zgłoszenia dotyczące podejrzeń wobec duchownych katolickich oraz mężczyzn będących stroną w postępowaniach okołorozwodowych. Nie można jednak z tego wyciągać wniosków na temat proporcji statystycznych zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce.

Więcej o zjawisku pedofilii w Polsce: (link do BIP: https://www.gov.pl/web/pkdp/raport-panstwowej-komisji-ds-pedofilii ).

Jeśli podejrzewasz wykorzystanie seksualne dziecka do lat 15, zgłoś to Państwowej Komisji: (email: zgloszenie@pkdp.gov.pl , telefon: 22 699 60 52).

 

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.