Ustalenie zasad systemowej współpracy było głównym tematem wtorkowego spotkania przedstawicieli Państwowej Komisji ds. Pedofilii z delegacją posłów.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do chęci współpracy z każdym środowiskiem, które chce działać na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, ścigania sprawców oraz prewencji zachowań pedofilskich.

Określono wspólne obszary działania, takie jak m.in. ochrona materialno-prawna małoletnich czy ustalenie stałych kontaktów Komisji ze środowiskiem parlamentarnym, w tym parlamentarnym zespołem ds. pedofilii, o którym mówili goście. Spotkania robocze będą regularne, raz na kwartał.

W spotkaniu 2 marca 2021 r. udział wzięli: przewodniczący Błażej Kmieciak i Agnieszka Rękas ze strony PKDP oraz Katarzyna Piekarska, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Dariusz Joński ze strony parlamentarnej.