W dniu 21 stycznia 2021 r. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii odbyli spotkanie z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim. Ksiądz profesor jest obecnie kierownikiem Katedry Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące ochrony dzieci przed przestępstwem pedofilii. W trakcie kilkugodzinnego spotkania roboczego poruszona została m.in. tematyka standardów ochrony małoletnich przed przemocą seksualną. W sposób szczególny ks. prof. Kobyliński przedstawił swoje wnioski dotyczące wyników prac komisji zagranicznych, podejmujących temat nadużyć seksualnych, jakich dopuszczały się osoby świeckie i duchowne oraz zaniedbań dostrzeganych po stronie instytucji kościelnych oraz państwowych.