Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest więc rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Kampania prowadzona jest w mediach elektronicznych od 13 grudnia a skierowana do dorosłych z małych miast i ośrodków wiejskich. Materiały i informacje są dostępne także na stronie https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/ .

 

Każdego roku tysiące dzieci w Polsce pada ofiarą przemocy seksualnej. Dziecko w takiej sytuacji czuje strach, wstyd i – paradoksalnie – doświadcza poczucia winy. Aby sobie poradzić z traumą koniecznie potrzebuje mądrego wsparcia dorosłych. Tymczasem informacja o wykorzystaniu dziecka może też wzbudzić u dorosłych różne odczucia i reakcje, wynikające między innymi z błędnych przekonań. Ważne, aby dziecko otrzymało informację, że dorosły wierzy mu, jest po jego stronie i postara się mu pomóc. Rozmowa powinna przede wszystkim budować zaufanie, tak, aby pierwsza reakcja dorosłego była prawdziwym wsparciem.

  • Rozmawiaj. Nie lekceważ tego, co mówi dziecko. Daj mu możliwość wyrażenia własnych uczuć, ale nie wypytuj o szczegóły, jeśli nie jest na to gotowe. Nie zarzucaj go pytaniami i własnymi wątpliwościami. Nie naciskaj.
  • Słuchaj. Dziecko potrzebuje Twojej uwagi. Musi wiedzieć, że zostanie wysłuchane. Szczególnie gdy dzieje się coś niepokojącego. Nie pozostawiaj go samego z jego lękami i pytaniami. Daj dziecku przyzwolenie na ujawnienie trudnych uczuć.
  • Uwierz. Dopuść do siebie myśl, że dziecko spotkała krzywda i pamiętaj, że sprawca jest w 100 proc. winny. Dziecko nigdy nie odpowiada za czyjeś złe zachowania i intencje. Stań po jego stronie. To właśnie teraz najbardziej Cię potrzebuje.
  • Reaguj. Jeśli widzisz niepokojące zachowanie u dziecka – reaguj. Zapytaj o pomoc specjalistę lub zadzwoń na bezpłatny i całodobowy numer telefonu 116 111 lub 800 12 12 12. Nie bój się prosić o wsparcie. Podejrzenie przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka możesz zgłosić Państwowej Komisji telefonicznie lub pisemnie (www.pkdp.gov.pl).

Kampania Państwowej Komisji pokazuje emocje i myśli dziecka wykorzystanego a także możliwe błędne przekonania dorosłego, który staje w obliczu takiej sytuacji. Daje więc  opiekunom podstawowe informacje pomocne we właściwym reagowaniu i podważa popularne niestety mity dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci. Skierowana jest do rodziców, nauczycieli i wychowawców z małych miast i ośrodków wiejskich, gdzie – jak wskazują badania zawarte w Pierwszym Raporcie Państwowej Komisji – notuje się najwięcej przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci; więcej o badaniach: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji/