Wspólny projekt badawczy dotyczący wykorzystywania seksualnego dzieci w środowisku sportowym, opracowanie standardów prewencji przemocy seksualnej w organizacjach i polskich związkach sportowych oraz wspólna kampania społeczna – to główne tematy spotkania przedstawicieli Państwowej Komisji, Instytutu Sportu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, które miało miejsce 5 kwietnia br.

 

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do istotnej roli sportu w rozwoju dzieci i młodzieży. Nie zwalnia to jednak osób odpowiedzialnych od jasnego widzenia zagrożeń. Niestety, należą do nich przypadki wykorzystania seksualnego dzieci przez trenerów i opiekunów grup. Sprzyjają temu między innymi: duża konkurencja między zawodnikami, presja wyników, ogromny autorytet trenera w oczach dziecka a także zatajanie przypadków wykorzystywania. Szczególnie, jeśli ich sprawcami są uznani trenerzy. Dlatego też zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być szczególnie kontrolowane, głównie pod kątem doboru kadry.

 

W polskim sporcie, co podkreślali przedstawiciele Państwowej Komisji – istnieją już dobre praktyki przeciwdziałające patologicznym zjawiskom, jednak zauważa się też zmowę milczenia wokół tego rodzaju przypadków. Konieczne jest więc opracowanie standardów i regulacji, które zapewnią należytą ochronę dzieci i młodzieży przed przemocą seksualną.

 

Gospodarz spotkania, szef gabinetu politycznego Ministra Sportu i Turystyki Michał Sroka, zapowiedział pełne zaangażowanie w podjęcie pogłębionych badań skali zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w obszarze sportu. Zadeklarował też wspólne działania Ministerstwa, Instytutu Sportu oraz Państwowej Komisji w celu zapobiegania tego typu przypadkom. Podkreślił też konieczność udziału w tych pracach przedstawicieli polskich związków sportowych.

Wobec tego, że podjęcie działań badawczych i prewencyjnych dotyczących przemocy seksualnej w polskim sporcie jest sprawą konieczną i pilną, wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie.

 

W spotkaniu udział wzięli: szef gabinetu politycznego Ministra Sportu i Turystyki Michał Sroka, dyrektor generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki Marek Redźko, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich Marta Szulińska, dyrektor Instytutu Sportu dr Urszula Włodarczyk oraz Juliusz Rzewuski z Departamentu Sportu Wyczynowego. Ze strony Państwowej Komisji obecni byli: przewodniczący prof. Błażej Kmieciak, dr Hanna Elżanowska, Elżbieta Malicka, Justyna Kotowska, dyrektor Departamentu Edukacji i Prewencji Grzegorz Chęciak oraz Emil Ratowski z Biura Prezydialnego.