42 pisma do biskupów zostały wysłane przez Państwową Komisję ds. pedofilii. Podobnie jak w przypadku analizowanych obecnie akt z ponad 2500 postępowań sądów państwowych i prokuratur, dane posłużą ocenie skali nadużyć seksualnych wobec dzieci poniżej lat 15 w Polsce.

 

Państwowa Komisja zwróciła się o informacje ws. procesów karno-administracyjnych w diecezjach, archidiecezjach i Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, jak również o przesłanie akt. Podobnie jak w lutym br. w przypadku 42 pism do sądów biskupich ws. postępowań kanonicznych, Państwowa Komisja ds. Pedofilii powołała się m.in. na decyzję Stolicy Apostolskiej o zniesieniu tzw. tajemnicy papieskiej w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych. Prośba obejmuje okres od 1 stycznia 2000 r. do chwili obecnej.

 

Ustawowym zadaniem Państwowej Komisji jest m.in. badanie sposobu reagowania podmiotów państwowych, pozapaństwowych i osób prywatnych oraz identyfikacja pojawiających się problemów w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych wobec małoletnich. Wnioski i rekomendacje Komisja przedstawia w raportach, najbliższy będzie ogłoszony w lipcu 2021 r.

 

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 nie zobowiązuje podmiotów innych niż sądy i prokuratury do udostępniania akt.

Komisja liczy na dobrą wolę współpracy wszystkich instytucji i organizacji dla zwiększenia ochrony małoletnich przed nadużyciami seksualnymi.