Pedofilne wypowiedzi ze względu na ich szkodliwość oraz nieobyczajność nie powinny być rozpowszechniane. Działanie takie szczególnie nie powinno mieć miejsca w odniesieniu do materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla młodzieży. W związku z przedstawionym w mediach cytatem niemieckiego polityka, zamieszczonym w opiniowanym podręczniku dla młodzieży licealnej, Państwowa Komisja zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka o informacje na temat planowanych działań w tej sprawie.

 

Odbiór cytowanej wypowiedzi może być zupełnie inny, niż intencje czy też kontekst, w jakim została użyta przez twórcę podręcznika „Historia i Teraźniejszość”. Zachęcanie młodzieży do zapoznania się z jej treścią może spowodować nieprzewidziane negatywne skutki: m. in. może spowodować seksualizacją młodego czytelnika.

 

Ochrona dzieci i młodzieży  przed wszelkimi formami przemocy seksualnej jest jednym z głównych celów działania Państwowej Komisji  do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich poniżej lat 15.