W dniu 27 stycznia 2021 r. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii spotkali się
z Komendantem Głównym Policji gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem oraz zastępcą Komendanta Głównego Policji gen. insp. Pawłem Dobrodziejem. W spotkaniu uczestniczyli też Dyrektorzy Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Biura Prewencji KGP.

Podczas spotkania Członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z działalnością Policji w obszarze prewencji i zwalczania przestępstw przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Ponadto omówione zostały najbardziej palące zagadnienia związane z ochroną dzieci przed tymi przestępstwami.

Tematem rozmów były również podstawowe zasady i obszary współpracy Komisji i Policji. W zgodnej opinii Członków Komisji oraz Przedstawicieli Policji, wspólna i regularna praca może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa małoletnich poniżej lat 15. W tym celu została wyznaczona osoba z Komendy Głównej Policji do współpracy z Państwową Komisją ds. Pedofilii.