Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 powtórnie podkreśla, że jest w pełni otwarta na współdziałanie ze środowiskami eksperckimi, naukowymi oraz politycznymi w celu ochrony dzieci przed przemocą seksualną.

W związku z przybyciem w dniu 23 lutego 2021r. posłów: Kamili Gasiuk- Pihowicz, Katarzyny Piekarskiej oraz Dariusza Jońskiego do siedziby Państwowej Komisji, Przewodniczący Państwowej Komisji Błażej Kmieciak oraz Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Barbara Chrobak kolejny raz zaproponowali spotkanie z przedstawicielem Parlamentarzystów mające na celu rozmowę dotyczącą działań podejmowanych na rzecz ochrony praw małoletnich będących ofiarami przestępstwa pedofilii. Propozycja ta została także przedstawiona drogą emailową w dniu 22 lutego b. r., z jednoczesnym wskazaniem, że spotkanie z powodów organizacyjnych oraz istniejących obostrzeń epidemicznych nie może odbyć się w większym gronie. Wskazani powyżej Parlamentarzyści nie skorzystali z tej propozycji.

Z uwagi na zakres przedmiotowy zgłaszanych spraw do Państwowej Komisji, a także troskę o osoby poszkodowane, ich cześć i godność, na Komisji ciąży szczególny obowiązek ochrony danych tych osób. Państwowa Komisja zgodnie z przepisami ustawowymi „jest organem niezależnym od innych organów władzy państwowej”, a co za tym idzie nie mają do niej zastosowania przepisy regulujące zasady przeprowadzania kontroli poselskiej.

Państwowa Komisja od początku istnienia nawiązuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi oraz politycznymi celem wsparcia osób, które jako dzieci cierpiały na skutek czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Informacje dotyczące podejmowanych działań oraz interwencji prezentowane są  sposób regularny na jej stronie internetowej.