Państwowa Komisja od 22 lutego br. monitoruje działania Prokuratury Rejonowej w Gostyninie, związane z informacjami o nagabywaniu seksualnym dzieci przez pacjenta Ośrodka. W związku z materiałem programu Alarm TVP1 z 17 marca, podjęte zostały działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności sprawy przez władze Ośrodka. Jednocześnie, Państwowa Komisja zabiega o budowę systemu profesjonalnego wsparcia postpenalnego dla opuszczających zakłady karne sprawców skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci.

 

Na terenie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie pod koniec lutego br. miało dojść do kontaktu telefonicznego jednego z pacjentów z 11-letnią dziewczynką. Podobna informacja pojawiła się wczoraj w materiale TVP 1 a dotyczyła pacjenta, który wcześniej odbył karę pozbawienia wolności za przestępstwo wykorzystania seksualnego dziecka. Nie jest zrozumiale, na jakiej podstawie i w jakich okolicznościach osoba uznana za niebezpieczną, wobec której prowadzone są działania resocjalizacyjno- terapeutyczne w placówce, mogła mieć dostęp do urządzeń teleinformatycznych, które służyć mogły jako m. in. narzędzie popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej dzieci.

 

Państwowa Komisja zdecydowała się na wystąpienie w omawianej sprawie do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie. Wystąpiła także do dyrekcji ośrodka w Gostyninie, prosząc o udzielenie informacji dotyczących okoliczności przedstawianego przez media zdarzenia.

 

Państwowa Komisja dwukrotnie występowała już w 2021 r. ws. Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi przeludnienia placówki. Temat ten był ponadto elementem rozmów w trakcie spotkań członków Państwowej Komisji z przedstawicielami Komendy Głównej Policji oraz z krajowymi konsultantami w dziedzinach psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz seksuologii.