Już po raz drugi Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 organizuje debatę naukową z okazji ustanowionego przez Radę Europy Dnia Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych. Wydarzenie to odbędzie się 18 listopada br. w Lublinie. Wraz z Państwową Komisją spotkanie to współorganizuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie, a jego wiodącym tematem będzie rola personelu medycznego w rozpoznawaniu i reagowaniu na przemoc seksualną wobec dzieci.

 

Zrozumienie w grupie pracowników systemu ochrony zdrowia wagi problemu ochrony dzieci przed przemocą seksualną jest niezwykle ważne. To m.in. w szpitalach, poradniach oraz gabinetach medycznych dochodzi niejednokrotnie do ujawnienia informacji wskazujących na wystąpienie przypadku użycia przemocy wobec dzieci. Mowa tutaj także o pojawieniu się podejrzenia wykorzystania seksualnego osób małoletnich, które nie ukończyły 15 r.ż. Czy personel medyczny jest odpowiednio przygotowany do zauważenia tych oznak i odpowiedniego reagowania na nie? O tym m. in. problemie dyskutować będą wybitni specjaliści, którzy spotkają się 18 listopada br. w godz. 10:00 -14:00 w Centrum Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Do grona panelistów zaproszeni zostali zarówno przedstawiciele środowiska lekarskiego (specjaliści: ginekologii, psychiatrii dziecięcej oraz stomatologii), a także przedstawiciele innych zawodów medycznych (pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz psychologii). Dyskusję wskazanych ekspertów poprzedzą dwa wystąpienia członków Państwowej Komisji. Dotyczyć one będą: prawno- karnej charakterystyki przestępstwa wykorzystania seksualnego małoletniego oraz zasad zawiadamiania organów ścigania o podejrzeniu wystąpienia przemocy seksualnej kierowanej wobec dziecka. Mamy nadzieje, że wątki te spotkają się z zainteresowaniem także zaproszonych na debatę przedstawicieli instytucji i urzędów centralnych, jak i lokalnych władz samorządowych oraz środowisk naukowych, a także organizacji pozarządowych.

 

W ciągu ostatnich lat widzimy w społeczeństwie coraz wyższy poziom świadomości związanej z koniecznością ochrony dzieci przed przemocą seksualną, jak i niezbędnym charakterem szybkiego zawiadomienia organów ścigania o wiarygodnej informacji mogącej świadczyć o sytuacji, w której dziecko doświadczało krzywdy. Dlatego też Państwowa Komisja

 

zaproszenie na debatę kieruje również do wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby przysłuchiwać się dyskusji. Zgłoszenia do udziału stacjonarnie, w Centrum Symulacji Medycznej przy ulicy Doktora Witolda Chodźki w Lublinie, jak też w formie online, prosimy kierować na adres: debata@pkdp.gov.pl (liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Tegoroczne wydarzenie stanowi kontynuację działań edukacyjno- prewencyjnych realizowanych przez Państwowa Komisję z okazji obchodzonego 18 listopada Dnia Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych. Ubiegłoroczna debata zorganizowana została przez Państwową Komisję wraz z Zespołem Pedagogiki Specjalnej Polskiej Akademii Nauk. Poświęcona była ona ochronie dzieci z niepełnosprawnościami przed wykorzystaniem seksualnym i zgromadziła wybitnych prelegentów z zakresu psychologii, kryminologii, pedagogiki specjalnej i seksuologii.(link do materiałów wideo: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/debata/ )