Wyznaczenie prokuratorów – koordynatorów  sprawujących nadzór nad postępowaniami toczącymi się w sprawach wykorzystania seksualnego dzieci i nadanie priorytetowej rangi tym postępowaniom  –  takich zmian w prawie, dzięki inicjatywie  Państwowej Komisji, należy oczekiwać w najbliższym czasie.

 

Państwowa Komisja wielokrotnie wskazywała na konieczność nadania wyjątkowego charakteru postępowaniom, które toczą się w sprawach przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnianych na szkodę dzieci. Priorytetowy charakter tych postępowań był przedmiotem jednej z rekomendacji Państwowej Komisji zawartej w jej  Pierwszym Raporcie opublikowanym w lipcu 2021 r.

 

Państwowa Komisja zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego wskazując na konieczność powołania prokuratorów-koordynatorów na poziomie prokuratur okręgowych, którzy sprawowaliby nadzór nad postępowaniami w sprawach przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych na szkodę dzieci.

 

Rekomendacja Państwowej Komisji spotkała się z pozytywną reakcją Ministerstwa Sprawiedliwości, które zapowiedziało wypracowanie stosownej regulacji w tym zakresie.