Wyszukiwarka


 „Bezpieczne ferie”- propozycja scenariuszy zajęć profilaktycznych dla szkół

 

Ferie zimowe dla uczniów z polskich szkół rozpoczną się w tym roku 16 stycznia i trwać będą do 12 lutego. To czas sprzyjający zabawie i wypoczynkowi ale również podejmowaniu zachowań ryzykownych, w tym nawiązywaniu niebezpiecznych dla dzieci relacji, które skutkować mogą wykorzystaniem seksualnym. W związku z tym Państwowa Komisja, za pośrednictwem Kuratoriów Oświaty, kieruje do dyrektorów szkół i  nauczycieli propozycję zajęć profilaktycznych.

 

To już druga po „Bezpiecznych wakacjach” tego typu akcja mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w czasie wolnym od nauki szkolnej. Nauczyciele, tuż przed feriami będą mogli  przeprowadzić  z uczniami  zabawę dydaktyczną „Bezpieczne kręgi” , tak aby wyczulić je na przekraczanie granic fizycznej intymności, nauczyć wyrażania sprzeciwu wobec niewłaściwych zachowań innych osób.  Zajęcia te mają stanowić przyczynek do podjęcia przez nauczycieli, również przy innych okazjach, tematu zagrożenia wykorzystaniem seksualnym dzieci.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 jest mile zaskoczona odzewem z jakim spotkała się ostatnia, wakacyjna kampania profilaktyczna. Wówczas w wielu szkołach w Polsce odbyły się zajęcia z wykorzystaniem przygotowanego scenariusza.

Skuteczna profilaktyka możliwa jest tylko przy współpracy różnych środowisk odpowiedzialnych za kształcenie i wychowanie dzieci.

 

List do wychowawców – klas I-IV

List do wychowawców – klas V-VIII

List do dyrektorów placówek

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity