Serdecznie zapraszamy do udziału! 7 lutego, w Dniu Bezpiecznego Internetu, Państwowa Komisja ogłasza konkurs dla studentów akademii sztuk pięknych oraz uczniów szkół plastycznych. Prace na temat „Bezpieczny Internet w komiksie” przyjmowane będą do 30 kwietnia 2023 r. Obok wsparcia prewencji wykorzystania seksualnego dzieci i edukacji – uczestnictwo w konkursie daje młodym autorom możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców.

 

Formularz zgłoszenia uczestnika konkursu na komiks

Regulamin konkursu Bezpieczny Internet w Komiksie

Rozstrzygnięcie konkursu Państwowej Komisji na komiks nastąpi 1 czerwca br., dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Ocenie podlegać będą: zawartość merytoryczna prac, zgodność z tematem, interpretacja, pomysłowość, projekt graficzny, estetyka pracy i wykonanie (techniką dowolną).