Ochrona zdrowia psychicznego osób, które w dzieciństwie doświadczyły wykorzystania seksualnego, jest jednym z priorytetów działania Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

 

Badania Państwowej Komisji opublikowane w I Raporcie wskazują, że u dzieci, które zostały wykorzystane seksualnie, występują: depresja, myśli samobójcze, samouszkodzenia, uzależnienia, zaburzenia odżywiania (zob. streszczenie I raportu: https://pkdp.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/Streszczenie_Pierwszego_Raportu_Panstwowej_Komisji.pdf). Wyniki te są zbieżne z badaniami na całym świecie. Jak wynika z opracowań WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia), zdrowie psychiczne ludzi ulega stałemu pogorszeniu. Niemal 800 milionów osób na całym świecie cierpi na zaburzenia psychiczne. Jak wskazuje UNICEF Polska „co siódme dziecko na świecie zmaga się z problemami psychicznymi. W Polsce aż 630 tys. dzieci potrzebuje stałego wsparcia specjalistów. Drugą najczęstszą przyczyną śmierci młodych ludzi w Europie jest samobójstwo”.

 

Dlatego też zdrowie psychiczne, w tym zwłaszcza ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, nieprzerwanie pozostaje w uwadze PKDP. Kolejne działania PKDP takie jak: kampania społeczna „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczny Internet w komiksie” czy teledysk profilaktyczny, wpisują się w ochronę dzieci przed krzywdzeniem i jego skutkom, zarówno tym krótko, jak i długoterminowym.

 

Jeżeli jesteś w kryzysie, pamiętaj, że zwrócenie się po pomoc jest pierwszym krokiem do wyjścia z trudnej sytuacji. Telefony i miejsca, gdzie możesz zwrócić się po pomoc znajdują się na naszej stronie intronie internetowej: https://pkdp.gov.pl/gdzie-po-pomoc/