Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii Błażej Kmieciak wystąpił w imieniu Komisji do Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego o wyznaczenie prokuratora odpowiedzialnego za kontakt z Komisją. Sprawy, które są zgłaszane do Komisji wymagają bowiem natychmiastowej reakcji, zaś wyjątkowy charakter tych spraw – ponadprzeciętnych kompetencji i doświadczenia śledczych w pracy z ofiarami przestępstw seksualnych.

Zdaniem Państwowej Komisji ds. Pedofilii wyznaczenie prokuratora na szczeblu Prokuratury Krajowej znacznie ułatwi i przyspieszy współpracę pomiędzy Państwową Komisją, a jednostkami organizacyjnymi prokuratury i pozwoli na wypracowanie całkowicie nowych w polskim wymiarze sprawiedliwości zasad współdziałania, ukierunkowanych na dobro osób pokrzywdzonych.