W ramach diagnozy zjawiska wykorzystania seksualnego w środowiskach mających zawodowo kontakt z dziećmi, Państwowa Komisja wystąpiła o informacje oraz dokumentację do okręgowych sądów lekarzy, pielęgniarek i położnych. Sądy te prowadzą postępowania związane z odpowiedzialnością zawodową przedstawicieli ww. profesji, niezależnie od ewentualnych postępowań karnych. Kwerenda dotyczy okresu od 13 lipca 2017  r. do teraz.

Sądy medyczne samorządów zawodowych to kolejne środowisko, do którego Państwowa Komisja zwróciła się o dane – obok związków sportowych, kościołów i zakonów chrześcijańskich, a także ekspertów na co dzień zajmujących się ochroną zdrowia.

Diagnoza stanu faktycznego, w tym badanie sposobu reagowania podmiotów państwowych, pozarządowych, osób prywatnych oraz identyfikacja pojawiających się problemów jest jednym z podstawowych zadań Państwowej Komisji, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Państwowej Komisji.