W okresie sprawozdawczym (lipiec 2021-czerwiec 2022) Państwowa Komisja zajmowała się 57 sprawami z udziałem osób duchownych, które wpłynęły lub zostały podjęte przez Komisję w tym okresie. Państwowa Komisja dotąd nie dokonywała analizy akt pod kątem dat, w jakich czyny zostały popełnione. Niemniej, uwzględniając zainteresowanie opinii publicznej i wychodząc naprzeciw kolejnym pytaniom, podajemy okresy popełnienia czynów w sprawach badanych w ostatnim roku przez Komisję:

Lata                Liczba spraw

60’                        2

70’                        6

80’                        7

90’                       14

2000-2010         17

2011-2020          5

2021/2022          1

Brak danych        5