Sprawa molestowanej od 12. r. życia kobiety z Małopolski została podjęta przez Państwową Komisję ds. Pedofilii Komisję z urzędu, niezwłocznie po powzięciu informacji z materiału Faktów TVN. Komisja będzie monitorowała tę sprawę.

 

Państwowa Komisja ds. pedofilii w trybie pilnym wystąpiła do prokuratury o udzielenie aktualnej informacji o stanie postępowania. Złożyła też wniosek o przedstawienie kopii akt. Analiza materiałów pozwoli na zaplanowanie dalszych działań Komisji w tej sprawie.

 

Każdy, kto ma informację o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec dziecka poniżej 15. r. życia ma obowiązek powiadomić prokuraturę lub policję. Wsparciem informacyjnym i procesowym służy też Państwowa Komisja ds. Pedofilii – sprawę można zgłosić mejlowo lub osobiście – dane kontaktowe są dostępne w zakłądce Kontakt.

 

Od 24. listopada 2020 r. Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. monitoruje ponad 200 spraw indywidualnych.