Podejrzenie braku postawienia zarzutów sprawcy i braku zakazu pracy z dziećmi jest powodem interwencji Państwowej Komisji ds. Pedofilii (PKDP) – w ramach monitorowania sprawy małoletniego z niepełnosprawnością, przedstawionej 7 kwietnia br. w programie „Raport” stacji Polsat News.

 

Państwowa Komisja w wysłanym dziś piśmie prosi prokuraturę o informacje o aktualnym stanie śledztwa dotyczącego wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie pełnoletniego obecnie mężczyzny oraz dwójki innych dzieci. Pyta również czy postępowanie toczy się w sprawie przestępstwa, czy przeciwko konkretnej osobie i czy ewentualnie przedstawiono zarzut. Komisja prosi też o informacje dotyczące podjętych czynności z udziałem pokrzywdzonych oraz o przekazanie akt lub co najmniej kopii konkretnych dokumentów.

 

Na podstawie powyższych materiałów, Państwowa Komisja ds. Pedofilii – zgodnie z uprawnieniami ustawowymi – będzie mogła zweryfikować informacje medialne oraz ocenić prawidłowość czynności podjętych przez organy ścigania, w tym kwestie przewlekłości postępowania i stosowania środków zapobiegawczych wobec sprawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, PKDP może wystąpić o zbadanie akt sprawy przez prokuraturę nadrzędną i objęcie przez nią całego postępowania nadzorem służbowym.

 

Sprawa katowicka jest 15. podjętą przez Państwową Komisję z urzędu na podstawie informacji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, w tym w mediach. Oprócz nich, PKDP monitoruje ponad 230 postępowań prokuratorskich i sądowych w sprawach indywidualnych, zgłoszonych Państwowej Komisji bezpośrednio. Ponadto, w ramach oceny skali nadużyć seksualnych wobec dzieci w Polsce, zbadane zostały akta z 260 spraw sądowych z lat 2017-20. Wyniki prac Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. zostaną przedstawione w lipcowym raporcie.