Ochrona dzieci przed przemocą jako jedno z wyzwań, przed którymi stoją polskie szkoły oraz obraz psychologiczny dziecka skrzywdzonego na podstawie badań to główne wątki wystąpienia dr Hanny Elżanowskiej, która w dniu 19 września 2023r. reprezentowała Państwową Komisję na konferencji „Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty – bezpieczeństwo uczniów”  

 

W dniu 19 września na terenie Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce Ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzynę Koszewską, a także Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty – bezpieczeństwo uczniów”. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Wojewody Zachodniopomorskiego. Wydarzenie zgromadziło licznych przedstawicieli kuratoriów oświaty, szkół oraz naukowców. Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP) została zaproszona przez organizatorów do czynnego udziału w omawianym wydarzeniu. Na konferencji reprezentowała ją dr Hanna Elżanowska będąca członkiem PKDP.

 

W swoim wystąpieniu dr Elżanowska zwróciła uwagę, że temat ochrony dzieci przed przemocą to jedno z kluczowych  wyzwań, przed którymi stoją obecnie polskie szkoły. Jak zaznaczyła: „Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przed krzywdzeniem to jeden z podstawowych obowiązków osób pracujących w placówkach, w których przebywają dzieci. Odpowiednie działania profilaktyczne i procedury interwencyjne mogą w tym pomóc. Aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci konieczne jest podejmowanie sprawdzonych działań profilaktycznych oraz ustalenia zasad postępowania w sytuacjach gdy bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone.” Drugi istotny wątek prelekcji dotyczył przedstawienia obrazu psychologicznego skrzywdzonego dziecka na podstawie badań aktowych, jakie przeprowadziła Państwowa Komisja. Zostały omówione psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dzieci w sytuacji przemocy, powody dla których dzieciom trudno jest ujawniać, że spotkała je krzywda, oraz jak rozpoznawać objawy wykorzystania seksualnego. Przedstawiono również mechanizmy działania sprawcy w kontekście psychicznych skutków z jakimi mierzy się dziecko  skrzywdzone.  Słuchacze w trakcie wystąpienia dr Hanny Elżanowskiej mogli zapoznać się również z informacjami dotyczącymi ważnych, z perspektywy postulowanych przez PKDP zmian przepisów nowelizujących Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy i niektórych innych ustaw, znanych pod nazwą tzw. „Ustawy Kamilka”, oraz praktycznych możliwości wdrożenia w instytucjach oświatowych standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Dr Hanna Elżanowska podzieliła się również doświadczeniami Państwowej Komisji ze współpracy z instytucjami takimi, jak Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Światowa Organizacja Zdrowia. Na koniec w imieniu Państwowej Komisji zaprosiła w szczególności środowisko nauczycieli oraz kuratorów oświaty do dalszej współpracy, realizowanej już wcześniej przy okazji organizowanych przez PKDP m.in. kampanii społecznych „Bezpieczne Wakacje” i „Bezpieczne ferie”  oraz „#RozmawiajReaguj”.

 

Źródło: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

 

Źródło: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty