Działania edukacyjne, prewencyjne oraz badawcze stanowią jedną z ustawowych kompetencji oraz zadań Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. W ramach wskazanej tutaj aktywności członkowie PKDP uczestniczyli czynnie w  V Konferencji Psychologii Klinicznej

 

W dniach 23- 25 listopada b. r. odbywała się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie V Konferencja Psychologii Klinicznej. Już pierwszego dnia reprezentujące Państwową Komisję: Zastępca Przewodniczącego Justyna Kotowska oraz dr Hanna Elżanowska poprowadziły warsztat: „Rola opinii psychologiczno- sądowej w procesie uzyskiwania zadośćuczynienia w sprawach o przestępstwa seksualne wobec dzieci- analiza przypadków.” W trakcie trzygodzinnego spotkania skupiono się na wskazanym zagadnieniu opiniowania w sprawach dotyczących przestępstwa pedofilii. Przywołane tu reprezentantki PKDP, odnosząc się także do własnego psychologicznego doświadczenia w roli biegłych zwróciły uwagę na charakter pracy podobnego eksperta oraz wpływ opinii biegłych na losy osób, które doświadczyły przemocy seksualnej ze szczególnym uwzględniłem używanego języka w opiniach psychologiczno – sądowych. Podczas szkolenia skupiono się też na czynnikach decydujących o tym, które opinie są dopuszczane jako dowód przez organ procesowy. W trakcie warsztatu podkreślono, że szczegółowe wyniki będą prezentowane w III Raporcie Państwowej Komisji, który zostanie opublikowany w tym roku.