Instytut Sportu wraz z WHO Region Europa przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnego małoletnich poniżej lat 15 (PKDP) w dniach 16-18 maja br. przeprowadził szkolenie dla trenerów sportu i nauczycieli przygotowujące ich do prowadzenia zajęć na temat zapobiegania przemocy seksualnej wobec dzieci.

 

Do Pucka zjechali uczestnicy z całego kraju i już pierwszego dnia zapoznali się z tematyką ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym i prawnymi regulacjami, które dotyczą ścigania podobnych przestępstw.. Wystąpienie Pani Agnieszki Rękas, członka PKDP pozwoliło lepiej zrozumieć te trudne zagadnienia. Liczne pytania słuchaczy skierowane do Prelegentki świadczą o zapotrzebowaniu na rzetelną prawną wiedzę w tym zakresie.

 

Natomiast przedstawicielki Departamentu Edukacji i Prewencji Urzędu Państwowej Komisji w swojej prezentacji przybliżyły uczestnikom istotę zjawiska pedofilii, konsekwencje wykorzystania seksualnego dzieci oraz przykładowe działania profilaktyczne, które trenerzy mogliby zainicjować w lokalnych środowiskach.

 

Trzydniowe szkolenie przeprowadzono z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, rozwijano umiejętności interpersonalne, wyczulano na kwestie praw człowieka, w tym szczególnie praw dziecka do ochrony przed przemocą. Specjaliści z WHO starali się przygotować uczestników do zmierzenia się z tym trudnym tematem w ich działalności trenerskiej i wychowawczej oraz przyszłej aktywności szkoleniowej.

 

Oczekiwanym rezultatem warsztatów jest wzrost wiedzy na temat wykorzystania seksualnego dzieci wśród trenerów sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego, tak aby skuteczniej chronić dzieci przez skrzywdzeniem.