W dniu 14 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie Członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z Przedstawicielami Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Spotkanie było kolejnym z cyklu spotkań z przedstawicielami środowisk i instytucji, zajmujących się wspieraniem osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw seksualnych.

Ze strony Inicjatywy „Zranieni w Kościele” uczestniczyli: Barbara Smolińska, Katarzyna Sroczyńska, Zbigniew Nosowski i Jakub Kiersnowski. Komisja zapoznała się z celem Inicjatywy „Zranieni w Kościele”, jej strukturą i działaniami na rzecz pomocy i wsparcia osób skrzywdzonych przemocą seksualną przez duchownych i osoby związane z Kościołem.