W dniu 1 grudnia 2020 r. miała miejsce telekonferencja Członków Państwowej  Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15  z ks. Tadeuszem Isakowiczem- Zaleskim. Przedmiotem rozmów była przyszła współpraca na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem pedofilii. Poruszono również kwestię złożonego przez ks. Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia nadużycia seksualnego na szkodę małoletnich poniżej lat 15.