Rozmowy dotyczyły m.in. zadań Komisji, konieczności zmian w przepisach, odpowiedzi na zapytanie poselskie oraz konkretnych spraw, które posłowie monitorują. Zaplanowano też spotkanie przedstawicieli Państwowej Komisji ds. Pedofilii z zespołem parlamentarnym.

Posłowie Katarzyna Piekarska, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Dariusz Joński otrzymali odpowiedzi na zadanych wcześniej 13 pytań, dotyczących statystyk i kosztów działania Komisji oraz Urzędu Komisji. Posłów interesowały też zasady przyznawania dodatków motywacyjnych dla pracowników Urzędu. Rozmawiano również o dokumentacji sprawy ks. Dymera.

Uczestnicy zgodzili się co do wizji Komisji jako instytucji kompleksowo wspierającej pokrzywdzonych, będącej jednocześnie centrum informacji w obszarze prewencji i karania pedofilii w Polsce. Omówiono też warunki organizacyjne i prawne, które będą temu służyły, takie jak uzupełnienie przepisów, kompetencje Komisji i sprawy organizacyjne Urzędu. Wśród nich – potrzebę zatrudniania specjalistów z doświadczeniem prokuratorskim i sędziowskim.

Rozmawiano także o wypracowywaniu języka komunikacji z poszkodowanymi, łączącego wymagania proceduralne i urzędowe z delikatnością psychologiczną. Będzie to zadanie bezprecedensowe w polskiej administracji – mowa o formie pism urzędowych, kontakcie z poszkodowanymi itp. Przykładowo – Komisja już rozwiązała jeden ze zgłaszanych wcześniej problemów – zwiększenia dyskrecji korespondencji (pełna nazwa na wysyłanych kopertach została zastąpiona skrótem PKDP). Rozwijana będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z pomagającymi pokrzywdzonym.

W spotkaniu 10 marca 2021 r. ze strony PKDP udział wzięli przewodniczący Błażej Kmieciak i członek Komisji Agnieszka Rękas.