W pierwszym miesiącu funkcjonowania do Państwowej Komisji ds. Pedofilii wpłynęło 46 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o monitorowanie postępowań. 20 spraw przekazano do prokuratury. Członkowie Komisji przeprowadzili kilkanaście osobistych rozmów z ofiarami. Komisja wystąpiła także do Prokuratora Krajowego o przesłanie akt wszystkich umorzonych lub niepodjętych postępowań z I kwartału 2019 r. dotyczących seksualnego wykorzystania małoletniego.

Wśród zgłoszonych do Komisji zawiadomień najwięcej dotyczy osób bliskich ofiar i spraw rozwodowych związanych z oskarżeniem jednego z małżonków
o molestowanie seksualne dziecka. Wśród podejrzanych są zarówno ojcowie, jak i matki dzieci.

Zawiadomienia dotyczą także opiekunów w domach pomocy społecznej
i wychowawców w internatach. W sześciu przypadkach mowa jest
o duchownych – w jednym o duchownym, który miał ukrywać przypadki pedofilii. Jedna sprawa dotyczy seksualnego nagabywania dziecka w internecie i jedna molestowania małoletniego przez małoletniego.

Osobami zgłaszającymi są najczęściej sami pokrzywdzeni i osoby im bliskie. Wpłynęły także wnioski od znajomych takich osób. W jednym przypadku do Komisji zgłosiła się osoba, która – jak twierdzi – jest bezpodstawnie podejrzana
o czyn pedofilski. Trzy zawiadomienia pochodzą od osób duchownych.

Kilka spraw wymaga uzupełnienia dokumentów przez zgłaszających.

Komisja otrzymała jeden wniosek o przystąpienie do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy.

 

Członkowie Komisji osobiście rozmawiali z kilkunastoma ofiarami pedofilii oraz ich bliskimi. W wysłuchaniach tych brali udział prawnik i psycholog. Pracownicy Urzędu Komisji odbyli też liczne rozmowy telefoniczne z ofiarami pedofilii. Były to rozmowy zarówno z osobami pokrzywdzonymi kilka lat temu, jak i ofiarami zdarzeń sprzed ponad 40 lat.

 

Zgłaszającymi są osoby mieszkające w Polsce, Szwecji i we Włoszech.

 

20 spraw dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa pedofilii lub monitorowania postępowań przekazano do lokalnych prokuratur oraz do  Prokuratury Krajowej.

 

W ramach rozpoczętej szeroko zakrojonej analizy spraw prokuratorskich, Komisja wystąpiła do Prokuratora Krajowego o przesłanie akt wszystkich postępowań przygotowawczych o czyny z art. 200 k.k., art. 200a k.k. i art. 200b k.k. popełnione na szkodę małoletniego poniżej lat 15, zakończonych
w I kwartale 2019 r. odmową wszczęcia postępowania lub umorzeniem z innych przesłanek niż przedawnienie karalności. Analiza kolejnych kwartałów 2019 r.
i kolejnych lat będzie prowadzona sukcesywnie.