Pod koniec sierpnia 2023 r. zakończyła się kampania społeczna Państwowej Komisji pt. „Bezpieczne wakacje”. Poniżej graficznie przedstawiono jej podsumowanie. Na załączonej infografice zapoznać się można również z informacjami dotyczącymi poprzednich kampanii oraz planowanych w najbliższym czasie działań.”