Poszanowanie prywatności osób skrzywdzonych winno być traktowane jako szczególne zobowiązanie ciążące na osobach informujących opinię publiczną o przypadkach wykorzystania seksualnego dzieci. W związku z  ujawnieniem przez media w ostatnich dniach informacji pozwalających łatwo zidentyfikować pokrzywdzone dziecko, Państwowa Komisja wystąpiła do Rady Etyki Mediów.

 

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z niepokojem obserwuje doniesienia medialne na temat sprawy skazanego za przestępstwa seksualne wobec dzieci byłego pełnomocnika Marszałka Województwa zachodniopomorskiego. Niepokój ten spowodowany jest ujawnieniem przez dziennikarzy faktów umożliwiających osobom postronnym łatwą identyfikację małoletnich pokrzywdzonych na podstawie informacji publikowanych zarówno na temat sprawcy przestępstwa, jak i środowiska rodzinnego pokrzywdzonych dzieci. Niesie to za sobą poważne ryzyko stygmatyzacji i dodatkowej poważnej krzywdy dotkniętych już wcześniej przestępstwem osób.

 

W związku z tym Państwowa Komisja skierowała  do Rady Etyki Mediów wniosek o  zbadanie tej sprawy. Chodzi zwłaszcza o zajęcie stanowiska w kontekście przestrzegania jednej z podstawowych zasad Karty Etycznej Mediów, tj. zasady szacunku i tolerancji, która nakazuje poszanowanie „ludzkiej godności, dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia”.