Po tygodniu od rozpoczęcia przyjmowania wniosków do Państwowej Komisji ds. Pedofilii wpłynęło kilkanaście zawiadomień. Komisja rozpoczęła ich analizę. Zaplanowane są także spotkania z przedstawicielami środowisk i instytucji, których działania mogą pomóc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw seksualnych. We wtorek 1 grudnia 2020 r. Komisja będzie rozmawiać z księdzem Tadeuszem Isakowiczem- Zalewskim.

Zawiadomienia o przypadkach pedofilii, jej ukrywaniu lub wnioski o monitorowanie postępowań sądowych i prokuratorskich można składać do komisji od wtorku 24 listopada 2020 r. Taki wniosek może złożyć każdy – osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, wysłać e-mailem lub pocztą. W ciągu tygodnia do komisji wpłynęło kilkanaście takich zgłoszeń.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 rozpoczęła już szczegółowe badanie pierwszych zgłoszonych wniosków. Dokładnej analizie zostanie poddane każde zgłoszenie przypadku dokonania czy tuszowania przestępstwa pedofilii.

Niezależnie od rozpatrywania wniosków Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczyna spotkania z przedstawicielami środowisk, organizacji i instytucji, które zajmują się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwami seksualnymi, albo mają wiedzę o takim procederze.

Cykl spotkań rozpoczyna się we wtorek 1 grudnia 2020 r. od rozmowy z ks. Tadeuszem Isakowiczem- Zalewskim, który w publicznych wypowiedziach deklarował, że zna przypadki pedofilii i jej ukrywania w środowisku kościelnym. Zgłosił już do Komisji pierwszy taki wniosek.

W planach Komisji na najbliższe tygodnie są także spotkania z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i organizacjami zajmującymi się wspieraniem osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw seksualnych.