W związku z treścią filmu o charakterze dokumentalnym pt. „Oczy Diabła”, w reż. Patryka Vegi – opublikowanego w Internecie w dniu 2 kwietnia br. –  Państwowa Komisja ds. Pedofilii zwróciła się do Prokuratura Krajowego z prośbą o udzielenie informacji, czy prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie przedstawionych w wyżej przywołanej produkcji okoliczności, które wskazują na możliwość popełnienia szeregu przestępstw – w tym nadużyć seksualnych wobec małoletnich poniżej lat 15.

Podstawą prawną wskazanego działania Komisji jest art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2219), zgodnie z którym: „Komisja podejmuje działania mające na celu zapewnienie niezwłocznej reakcji organów państwa oraz organizacji i podmiotów w zakresie  zwalczania nadużyć seksualnych, a także podejmuje działania umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych nadużyć”.