„W takich sytuacjach głośno mówię NIE. Szybko odchodzę i mówię komuś dorosłemu o tym, co się stało”. Przyswojenie zasad reagowania przez dzieci na sytuacje, gdy ktoś namawia lub zmusza je do zachowań przekraczających granice intymności, jest celem zajęć „Bezpieczne kręgi” i „Krąg zaufania”. Scenariusze zostały opracowane i wysłane przez Państwową Komisję do szkół podstawowych – za pośrednictwem kuratorów oświaty – z zaproszeniem do wspólnych działań merytorycznych.

 

– O przeprowadzenie w ostatnim tygodniu przed wakacjami zajęć uczących dzieci asertywnych reakcji wobec sytuacji zagrożenia wykorzystaniem seksualnym – Państwowa Komisja zwróciła się do kuratorów oświaty, dyrektorów i wychowawców szkół podstawowych w całej Polsce. Przekazane zostały również dwa proste scenariusze 15-20 minutowej zabawy profilaktycznej „Bezpieczne kręgi” dla klas I-III oraz zajęć metodą dramy „Krąg zaufania” dla klas IV-VIII. Potrzebne są tylko płachty papieru i materiały do  rysowania. Zabawę można przeprowadzić też na świeżym powietrzu – na boisku itp., np. podczas godzin wychowawczych.

 

Celem zabawy profilaktycznej jest zwrócenie uwagi uczniów na zasady bezpiecznego kontaktu z dorosłymi oraz wskazanie, że są miejsca na naszym ciele, których nikt nie powinien dotykać/oglądać, bo są prywatne. Dziecko ma wiedzieć komu/kiedy/gdzie i w jaki sposób może ewentualnie pokazywać swoje ciało.

 

Wakacje to czas podwyższonego ryzyka wystąpienia niedozwolonych zachowań seksualnych wobec dzieci poniżej 15 roku życia. W powszechnie obowiązujących i dostępnych materiałach edukacyjnych brakuje niestety treści dotyczących prewencji wykorzystania seksualnego małoletnich. Przesłane przez do szkół materiały, przygotowane przez Państwową Komisję, dążą do wypełnienia tej luki.

Materiały do pobrania:

List do wychowawców klas IV-VIII                 List do wychowawców klas I-III