Państwowa Komisja zaprosiła młodych  twórców, uczniów szkół plastycznych do  zaprojektowania i wykonania plakatów, których temat nawiązywałby do problemu wykorzystania seksualnego dzieci. Wpłynęło do nas wiele prac. Bardzo dziękujemy Autorom i ich opiekunom. Gratulujemy kreatywności i dojrzałego spojrzenia na problem.

Zaproszenie związane było z „Europejskim Dniem Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych”, który Rada Europy ustanowiła na 18 listopada. Państwowa Komisja organizuje w tym dniu debatę naukową pt.: „Dlaczego nie słyszymy głosu dzieci  niepełnosprawnością skrzywdzonych seksualnie? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne”. Celem wydarzenia jest nagłośnienie problemu i zaproponowanie rozwiązań, które pomogłyby otoczyć małoletnich z niepełnosprawnością lepszą ochroną .

Zapraszamy do zapoznania się z nadesłanymi pracami.