Wspólne obszary działań Komisji i Ministerstwa – zarówno z perspektywy poszkodowanych, jak i sprawców – były tematem pierwszego spotkania Państwowej Komisji ds. Pedofilii z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Poruszone zostały problemy z dostępem do psychoterapii osób pokrzywdzonych oraz niewystarczającej liczby specjalistów zajmujących się leczeniem dzieci i młodzieży. Omówiono także możliwe rozwiązania, krótkoterminowe i długoterminowe, przeciwdziałające ryzyku przebywania na wolności osób, które opuściły zakłady karne a nadal stwarzają istotne niebezpieczeństwo popełnienia przestępstwa, w tym przestępstwa pedofilii. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia będzie kontynuowana w ramach kontaktów roboczych. Jej celem jest wypracowanie wspólnych rozwiązań i strategii dla ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym.