„Jak rozmawiać z dzieckiem skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym?” – to tytuł wykładu, jaki w dniu 6 lipca 2023 r. wygłosiła na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie dr Hanna Elżanowska członek Państwowej Komisji. Wydarzenie to jest kolejnym etapem współpracy PKDP z ww. lubelską uczelnią.

 

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich  poniżej lat 15 podjęła współprace z Uniwersytetem Medyczny w Lublinie w październiku 2022 r. Współpraca ta obejmuje edukowanie studentów w zakresie problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci, poprzez:

  • przygotowanie fakultetu interdyscyplinarnego, dotyczącego w szczególności umiejętności rozpoznawania i prawidłowego reagowania w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego dziecka,
  • organizowanie wykładów edukacyjnych,
  • organizowanie warsztatów prowadzonych przez ekspertów z PKDP w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w ramach działającej Akademickiej Pomocy Psychologicznej i Edukacyjnej.

Jednym z elementów przywołanych tutaj działań był wykład otwarty dr Hanny Elżanowskiej, która z ramienia Państwowej Komisji zaprezentowała w dniu 6 lipca br. temat „Jak rozmawiać z dzieckiem skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym?”

W ramach omawianego tu współdziałania kolejnym przedsięwzięciem będzie debata, zaplanowana na 18 listopada 2023 r., tj. Światowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej u Dzieci. Będzie ona poświęcona roli personelu medycznego w udzielaniu wsparcia w sytuacji rozpoznawania przemocy oraz w  przeciwdziałaniu krzywdzeniu i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Debata ta odbędzie się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.