7 lutego, w Dniu Bezpiecznego Internetu, Państwowa Komisja ogłasza konkurs dla studentów akademii sztuk pięknych oraz uczniów szkół plastycznych. Prace na temat „Bezpieczny Internet w komiksie” przyjmowane będą do 30 kwietnia 2023 r. Obok wsparcia prewencji wykorzystania seksualnego dzieci i edukacji – uczestnictwo w konkursie daje młodym autorom możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Rozstrzygnięcie konkursu Państwowej Komisji nastąpi 1 czerwca br., dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Ocenie podlegać będą: zawartość merytoryczna prac, zgodność z tematem, interpretacja, pomysłowość, projekt graficzny, estetyka pracy i wykonanie (techniką dowolną).

 

Konkurs Państwowej Komisji „Bezpieczny Internet w komiksie” ma na celu:

  • propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
  • zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online,
  • promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w blisko 50 krajach, w tym w Polsce. Ustanowiony został w 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jego istotą jest współdziałanie w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym. Angażuje wiele instytucji związanych z dziećmi i rodziną.

 

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu: https://pkdp.gov.pl/aktualnosci/akcje-i-kampanie/ .

Więcej o wydarzeniach z okazji Dnia bezpiecznego Internetu: https://www.saferinternet.pl/ .