Przedstawiciele gmin województwa podlaskiego 7 listopada br.  uczestniczyli w szkoleniu nt.  zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci, które przeprowadzili pracownicy Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.(UPKDP)

 

 

Dzięki  zaangażowaniu Marszałka Województwa Podlaskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku informacja o edukacyjnej inicjatywie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 dotarła do wielu instytucji i organizacji  z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich tego województwa.  Oferta była kierowana do lokalnych liderów, osób cieszących się autorytetem w swoim środowisku. Na szkolenie zgłosili się  przede wszystkim pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej. To bardzo ważna grupa odbiorców, gdyż w dużej mierze od postaw
m. in. pracowników socjalnych zależy czy problem krzywdzenia seksualnego dzieci zaistnieje w świadomości społecznej.

Szkolenie dla przedstawicieli województwa podlaskiego jest kolejną po szkoleniu dla lokalnych społeczności województwa świętokrzyskiego  tego typu inicjatywą PKDP.

 

Zgodnie z rekomendacją 18 zawartą w I Raporcie PKDP informowanie małych, lokalnych społeczności o zjawisku wykorzystania seksualnego dzieci i jego konsekwencjach uznać trzeba za szczególnie ważny czynnik profilaktyczny..