Od 28 stycznia Państwowa Komisja ds. Pedofilii prowadzi czynności w związku z ryzykiem przebywania na wolności – osób stwarzających istotne niebezpieczeństwo popełnienia przestępstwa, w tym przestępstwa pedofilii – opuszczających zakłady karne. O podjęcie pilnych działań został poproszony minister zdrowia Adam Niedzielski.

 

Zapoznając się w styczniu z sytuacją w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 otrzymała informację, że z powodu przeludnienia ośrodek jest na skraju wydolności. Instytucja ta nie może przez to realizować celów, dla których została utworzona. Izolacja sprawców, wraz ze zindywidualizowaną terapią w specjalistycznym ośrodku, jest szczególnie istotna jako prewencja przestępstw na tle seksualnym.

 

Pismo w tej sprawie zostało wysłane 19 lutego 2021 r. do ministra zdrowia, do wiadomości ministra sprawiedliwości.