W związku z sytuacją opisaną szczegółowo przez media, Państwowa Komisja zwróciła się do arcybiskupa białostockiego o informacje na temat sposobu wyjaśnienia prawdopodobnego naruszenia poufności korespondencji i ujawnienia danych dotyczących wykorzystania seksualnego przez duchownego archidiecezji białostockiej. Ksiądz, będący inspektorem danych osobowych w kurii białostockiej, miał udostępnić osobie nieupoważnionej list wysłany do kurii z prośbą o poufność i przekazanie go biskupowi.

 

Pismo Państwowej Komisji w przedmiotowej sprawie zostało wysłane 18 lipca br.