Do końca stycznia 2021 r. do Państwowej Komisji ds. Pedofilii skierowanych zostało blisko 90 spraw. W ponad 30 z nich przekazane zostało zgłoszenie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Ponadto regularnie podejmowane są kolejne działania o charakterze analitycznym, wprost związane z edukacyjnymi oraz prewencyjnymi kompetencjami Komisji.

W ciągu ostatnich tygodni liczba skierowanych do Państwowej Komisji ds. Pedofilii spraw zwiększyła się do blisko 90. Większość ze zgłoszeń dotyczy przestępstw o charakterze pedofilskim, w sposób bezpośredni związanych z działaniem na szkodę małoletniego ze strony osoby najbliższej. Część ze spraw dotyczy przestępstw uprzednio złożonych do organów ścigania przez osoby poszkodowane. Zgłoszenia kierowane są drogą listowną oraz przekazywane są w trakcie spotkań, jakie Członkowie Komisji odbywają regularnie
z osobami skrzywdzonymi oraz z ich bliskimi. W przypadku ponad 30 zgłoszeń Komisja sama skierowała wniosek do prokuratury z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Ponadto w niespełna 30 sprawach Komisja skierowała wniosek o przesłanie akt dotyczących poszczególnych spraw do prokuratury lub sądu.

W ostatnich tygodniach Państwowa Komisja ds. Pedofilii podejmowała kolejne działania związane z jej ustawowymi kompetencjami odnoszącymi się do obszaru edukacyjno- prewencyjnego. Członkowie Komisji spotykali się z kolejnymi ekspertami podejmującymi w swojej pracy temat walki z przestępczością seksualną kierowaną wobec dzieci. Były to rozmowy z badaczami analizującymi wskazane zjawisko oraz z praktykami, którzy od lat zajmują się udzielaniem wsparcia osobom skrzywdzonym oraz ich bliskim. Członkowie Komisji odbyli również spotkania z Prokuratorem Krajowym prok. Bogdanem Święczkowskim oraz z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem. Celem tych spotkań było przede wszystkim ustalenie zasad współdziałania, skierowanych na jak najszybsze udzielenie pomocy osobom poszkodowanym, w ramach prowadzonych przez Komisję spraw.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii podejmuje obecnie kolejne działania badawcze.
W najbliższym czasie Członkowie Komisji planują ponadto kolejne spotkania z ekspertami oraz organizacjami podejmującymi w swojej pracy temat ochrony praw małoletnich przed przestępstwem pedofilii.

Dokładne informacje, dotyczące sposobu kierowania spraw do Państwowej Komisji ds. Pedofilii, znajdują się na stronie internetowej: https://pkdp.gov.pl/gdzie-po-pomoc/napisz/wiesz-o-naduzyciach-seksualnych-zglos-przestepstwo/