Dobro pacjenta a konieczność niezwłocznego zgłoszenia przestępstwa, czyli jak realizować w praktyce terapeutycznej artykuł 240 Kodeksu karnego to główny temat wykładu Państwowej Komisji dla uczestników XXVII konferencji szkoleniowo-naukowej „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”.

 

Mowa o obowiązku natychmiastowego powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii w kontekście tajemnicy zawodowej. Niezawiadomienie podlega bowiem karze pozbawienia wolności do lat 3, także, gdy chodzi o dorosłego pacjenta, który tego zdecydowanie nie chce. Bądź ze względu na swój stan psychiczny nie jest na to gotowy. W tych warunkach prowadzenie terapii pacjentów, zmagających się z psychicznymi problemami wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, jest poważnie utrudnione a lekarz lub terapeuta staje przed poważnym dylematem.

 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji dr Hanna Elżanowska przedstawiła uczestnikom Konferencji argumenty prawne i terapeutyczne oraz możliwe sposoby rozwiązania rodzących się problemów. Problem był zgłaszany Państwowej Komisji podczas wcześniejszych spotkań ze środowiskami psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.

 

Konferencja szkoleniowo-naukowa „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych” miała miejsce w Krakowie 3-5 listopada 2022, pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Z ramienia Państwowej Komisji udział wzięły dr Hanna Elżanowska, Justyna Kotowska oraz Elżbieta Malicka.