Wyszukiwarka


W trosce o bezpieczeństwo dzieci latem, przygotowano scenariusz zabawy edukacyjnej „Bezpieczne kręgi”, kierowanej do dzieci w wieku 6-10 lat https://pkdp.gov.pl/bezpiecznewakacje/ wraz wizualizacją gry oraz plakatem profilaktycznym. Materiały służą podnoszeniu świadomości najmłodszych  na temat bezpiecznych zasad postępowania w relacjach międzyludzkich, do realizacji przez: 

  1. wydziały oświaty, w ramach akcji wypoczynku dzieci np. „Lato w mieście” i innych, 
  2. świetlice środowiskowe,
  3. ośrodki środowiskowej pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej (rekomendowane do realizacji przez terapeutów środowiskowych).

 

Materiały do pobrania:

 

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity