• grudnia
  27

  27 grudnia

  Bilbordy kampanii społecznej #RozmawiajReaguj na ulicach polskich miast
 • listopada
  18

  18 listopada

  Debata naukowa "Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne" z udziałem ekspertów środowisk naukowych: prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej, dr hab. Moniki Dąbkowskiej, dr Moniki Zimy-Parjaszewskiej, dr hab. Beaty Nowak, dr hab. Remigiusza Kijaka oraz dr Izabeli Fornalik. Debatę objęła patronatem honorowym Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.
 • września
  15

  15 września

  Pierwsze autorskie warsztaty PKDP dla pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych z rozwoju psychoseksualnego i rozpoznawanie problemowych zachowań seksualnych młodzieży.
 • lipca
  22

  22 lipca

  Prezydent skierował do Sejmu przygotowany wspólnie projekt zmiany ustawy o Państwowej Komisji
 • 1

  1 lipca

  Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego. Sędziowie podzielili stanowisko Państwowej Komisji ws. obowiązku zawiadamiania o podejrzeniu wykorzystania seksualnego dziecka
 • czerwca
  8

  8 czerwca

  Wystąpienie Państwowej Komisji na 47. Zjeździe Psychiatrów Polskich
 • maja
  18

  18 maja

  Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o ustanowienie kuratora procesowego dziecka w początkowym etapie postępowania i 3-dniowego terminu na rozpoznanie wniosku przez sąd
 • kwietnia
  5

  5 kwietnia

  Projekty wspólnych działań omówione na spotkaniu z Instytutem Sportu oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki
 • marca
  15

  15 marca

  Pierwsza skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego uwzględniona przez Prokuratora Generalnego z inicjatywy Państwowej Komisji
 • 10

  10 marca

  Spotkanie z konsultantami krajowymi w dziedzinach psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii oraz seksuologii: dr n. med. Aleksandrą Lewandowską, prof. Piotrem Gałeckim i prof. dr. hab. med. Zbigniewem Lew-Starowiczem
 • lutego
  25

  25 lutego

  Wystąpienie do 26 stowarzyszeń i związków zawodów artystycznych o informacje oraz dokumentację spraw wykorzystania seksualnego dzieci
 • 14

  14 lutego

  Spotkanie konsultacyjne z organizacjami psychologów i psychiatrów ws. reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • 4

  4 lutego

  Wystąpienie do kuratorów oświaty na temat spraw molestowania dzieci w środowisku szkolnym
 • stycznia
  28

  28 stycznia

  Propozycja zwołania posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski - jako odpowiedź dla KEP
 • 13

  13 stycznia

  Rozpoczęcie współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki
 • 12

  12 stycznia

  Rusza nowa strona internetowa Państwowej Komisji
 • 11

  11 stycznia

  Polacy wobec zjawiska wykorzystania seksualnego dzieci - prezentacja wyników badań CBOS zleconych przez Państwową Komisję
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity