• sierpnia
    30

    30 sierpnia

    Uchwalenie przez Sejm ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity